Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 2024
více
Informace finančního úřadu občanům
Finanční úřad pro Jihočeský kraj České Budějovice Mánesova 1803/3a dne 10.04.2024 371 87 ČESKÉ BUDĚJOVICE Čj.: 701663/24/2200-11530-304688 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), oznamuje, že ode dne 15.04.2024 do dne 15.05.2024 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihočeský kraj ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin středa od 8:00 do 17:00 hodin po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 700714/24/2200-11530-304688, jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.
více
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 07. a 08.06.2024
více
ODVOZ ODPADU kontejner od 24.4.2024 do 01.05.2024
více
9_ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBCE NOVÉ HUTĚ
ze dne 20.03.2024
více
ODVOZ ODPADU od 20.03.2024
více
Železňák
více
Informace finančního úřadu občanům
V polovině roku 2023 došlo ve Vimperku ke zrušení územního pracoviště finančního úřadu. Finanční správa tehdy slíbila, že v lednu a březnu bude ve Vimperku veřejnosti poskytovat služby související s podáváním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí (leden) a k dani z příjmů fyzických osob (březen), na které je místní veřejnost z předchozích let zvyklá. Tento slib Finanční správa nyní plní. V přiložených souborech jsou všechny potřebné informace k lednovým 'výjezdům' do Vimperka a také avízo výjezdů březnových.
více
Informace finančního úřadu občanům
V polovině roku 2023 došlo ve Vimperku ke zrušení územního pracoviště finančního úřadu. Finanční správa tehdy slíbila, že v lednu a březnu bude ve Vimperku veřejnosti poskytovat služby související s podáváním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí (leden) a k dani z příjmů fyzických osob (březen), na které je místní veřejnost z předchozích let zvyklá. Tento slib Finanční správa nyní plní. V přiložených souborech jsou všechny potřebné informace k lednovým 'výjezdům' do Vimperka a také avízo výjezdů březnových.
více
Poplatky za svoz odpadů v roce 2024
více
Cena vodného od 1.1.2024 - dodavatel EkoRašelina s. r. o.
více
Rozpočtová změna č. 3/2023
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2023 o místních poplatcích - schválená

ROZPOČET OBCE NOVÉ HUTĚ NA ROK 2024 - schválený
více
8_ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBCE NOVÉ HUTĚ
ze dne 20.12.2023
více
Střednědobý výhled rozpočtu na 2024 - 2027 - schválený
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2023 o místních poplatcích

Žádost o povolení ke kácení dřevin mimo les
více
ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘIPOJENÍ NEMOVITOSTI K MÍSTNÍ NEBO ÚČELOVÉ KOMUNIKACI
více
7_ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBCE NOVÉ HUTĚ
ze dne 20.11.2023
více
Střednědobý výhled rozpočtu na rok na 2024 - 2027 - návrh
více
Rozpočet na rok na 2024 - návrh
více
ROZPOČET OBCE NOVÉ HUTĚ NA ROK 2024 - návrh
více
6_ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBCE NOVÉ HUTĚ
ze dne 27.9.2023
více
Vydání územního plánu po změně č. 1 č. 2 č. 3 úplné znění
více
5_ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBCE NOVÉ HUTĚ
ze dne 14.06.2023
více
Úplné znění ÚP po změně č. 3
více
Změna ÚP Nové Hutě č.3 - OOP je výrok a odůvodnění - textová část ÚP
více
4_ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBCE NOVÉ HUTĚ
ze dne 17.05.2023
více
Rozpočtová změna č. 2/2023
více
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NOVÉ HUTĚ ZA ROK 2022
Schváleno 14.06.2023
více
Rozpočtová změna č. 1/2023
více
3_ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBCE NOVÉ HUTĚ
ze dne 08.03.2023
více
ROZPOČET OBCE NOVÉ HUTĚ NA ROK 2023
Schválený dne 14.12.2022
více
2_ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBCE NOVÉ HUTĚ
ze dne 14.12.2022
více
Změna ÚP obce Nové Hutě č. 3
více
ROZPOČET OBCE NOVÉ HUTĚ NA ROK 2023 Střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2026
Schváleno 14.12.2022
více
1_ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBCE NOVÉ HUTĚ
ze dne 18.10.2022
více
Vydání územního plánu po změně č. 1 č.2 úplné znění
více
Vydání územního plánu po změně č. 1 č.2 úplné znění
více
Rozpočtová změna č. 2/2022
více
18_ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBCE NOVÉ HUTĚ
ze dne 15. června 2022
více
17_ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBCE NOVÉ HUTĚ
ze dne 20. dubna 2022
více
Rozpočtová změna č. 1/2022
více
Obsah změny ÚP Nové Hutě č.3
více
Obsah změny ÚP Nové Hutě č.3
více
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NOVÉ HUTĚ ZA ROK 2021
Schválený dne 20.dubna 2022
více
Územní plán obce Nové Hutě
více
Změny č.2 územního plánu Nové Hutě - aktualizace
více
Vydání Změny č.2 územního plánu Nové Hutě a Úplné znění územního plánu Nové Hutě po Změně č.2
více
16_ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBCE NOVÉ HUTĚ
ze dne 2. března 2022
více
Rozpočtová změna č. 3/2021
více
15_ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBCE NOVÉ HUTĚ
ze dne 24. listopadu 2021
více
Řád veřejného pohřebiště - Nové Hutě
více
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NOVÉ HUTĚ Č. 1/2021
O stanovení obecního systému odpadového hospodářství
více
14_ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBCE NOVÉ HUTĚ
ze dne 27. října 2021
více
Rozpočtová změna č. 2/2021
více
ROZPOČET OBCE NOVÉ HUTĚ NA ROK 2022 , Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2025
Schválený dne 24. listopadu 2021
více
Informace o plánovaných ostávkách dodávky elektrické energie eg.d.
více
HORSKÁ CHATA PENSION NOVÁ HUŤ
více
13_ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBCE NOVÉ HUTĚ
ze dne 2. června 2021
více
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NOVÉ HUTĚ ZA ROK 2020
Schválený dne 2.června 2021
více
12_ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBCE NOVÉ HUTĚ
ze dne 3. března 2021
více
Rozpočtová změna č. 1/2021
více
Výroční zpráva za rok 2020
více
11_ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBCE NOVÉ HUTĚ
ze dne 4. listopadu 2020
více
Rozpočtová změna č. 6/2020
více
ROZPOČET OBCE NOVÉ HUTĚ NA ROK 2021
Schválený dne 4. listopadu 2020
více
Rozpočtová změna č. 5/2020
více
PENZION U LANOVEK
více
8_ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBCE NOVÉ HUTĚ
ze dne 11. prosince 2019
více
Rozpočtová změna č. 3/2020
více
Rozpočtová změna č. 2/2020
více
Rozpočtová změna č. 1/2020
více
7_ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBCE NOVÉ HUTĚ
ze dne 6. listopadu 2019
více
Výroční zpráva za rok 2019
více
VYHLÁŠKA
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místních poplatcích
více
5_ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBCE NOVÉ HUTĚ
ze dne 26. června 2019
více
6_ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBCE NOVÉ HUTĚ
ze dne 11. září 2019
více
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NOVÉ HUTĚ Č. 1/2019
více
Rozpočtová změna č. 4/2019
více
3_ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBCE NOVÉ HUTĚ
ze dne 28. března 2019
více
4_ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBCE NOVÉ HUTĚ
ze dne 12. června 2019
více
Rozpočtová změna č. 3/2019
více
Rozpočtová změna č. 2/2019
více
2_ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBCE NOVÉ HUTĚ
ze dne 12. prosince 2018
více
Výroční zpráva za rok 2018
více
1_ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ OBCE NOVÉ HUTĚ
ze dne 2. listopadu 2018
více
ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY
správního obvodu obce s rozšířenou působností Vimperk
více
18_ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZO NOVÉ HUTĚ
ze dne 26. září 2018
více
INFORMAČNÍ POVINNOST
více
16_ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZO NOVÉ HUTĚ
ze dne 25. dubna 2018
více
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE NOVÉ HUTĚ 2018
více
15_ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZO NOVÉ HUTĚ
ze dne 31. ledna 2018
více
14_ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZO NOVÉ HUTĚ
ze dne 20. prosince 2017
více
ROZPOČET OBCE NOVÉ HUTĚ NA ROK 2018 A ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE NOVÉ HUTĚ NA ROKY 2019 - 2023
Schválený dne 20. prosince 2017
více
13_ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZO NOVÉ HUTĚ
ze dne 20. září 2017
více
PENZION ŠUMAVSKÉ ROZCESTÍ
více
12_ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZO NOVÉ HUTĚ
ze dne 23. června 2017
více
11_ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZO NOVÉ HUTĚ
ze dne 15. března 2017
více
KVĚTEN 2017
více
DUBEN 2017
více
BŘEZEN 2017
více
UNOR 2017
více
Výroční zpráva za rok 2016
více
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2016
o místních poplatcích, ze dne 21. 12. 2016
více
PROSINEC 2016
více
LISTOPAD 2016
více
ŘÍJEN 2016
více
9_ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZO NOVÉ HUTĚ
ze dne 29. září 2016
více
ZÁŘÍ 2016
více
SRPEN 2016
více
ČERVENEC 2016
více
8_ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZO NOVÉ HUTĚ
ze dne 22. června 2016
více
ČERVEN 2016
více
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NOVÉ HUTĚ ZA ROK 2015
Schválený dne 22. června 2016
více
KVĚTEN 2016
více
DUBEN 2016
více
7_ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZO NOVÉ HUTĚ
ze dne 4. března 2016
více
Výroční zpráva za rok 2015
více
6_ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZO NOVÉ HUTĚ
ze dne 4. prosince 2015
více
LISTOPAD 2015
více
5_ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZO NOVÉ HUTĚ
ze dne 18. září 2015
více
ŘÍJEN 2015
více
ZÁŘÍ 2015
více
SRPEN 2015
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.


Výroční zpráva za rok 2014
více
Výroční zpráva za rok 2013
více