OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2016

o místních poplatcích, ze dne 21. 12. 2016