ÚŘEDNÍ DESKA
Omezení úředních hodin prosinec 2021

Omezení úředních hodin. Ve středu 22.12.2021 a 29.12.2021 bude zavřeno. V případě nutnosti volejte 607047050.


Zimní údržba komunikací a parkovišť 2021/2022

V příloze žádost pro zájemce o provádění zimní údržby v obci.


Řád veřejného pohřebiště - Nové Hutě
Rozhodnutí k záměru „Vrty tepelného čerpadla TČ1 – TČ5 na pozemku parc. č. 705/3 a 709/4, k. ú. Nové Hutě“
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influenzy, tzv. „ptačí chřipky“) na území České republiky
Svoz odpadu 17.11.2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
ODVOZ ODPADU

Od 22.9.2021 bude komunální odpad vyvážen každých 14 dnů


Oznámení o zahájení řízení o vydání návrhu Změny č. 2 územního plánu Nové Hutě
Informace o plánovaných ostávkách dodávky elektrické energie eg.d.
Záměr prodeje části pozemku č. 1219/9 k.ú. Nové Hutě
Nedostatečně identifikovaní vlastníci podle ÚZSVM
Aktualizace informací k ÚP
LETÁKY KE COVIDU 19
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy


ÚŘEDNÍ DESKA - archiv změn