ÚŘEDNÍ DESKA
ODVOZ ODPADU

Od 22.9.2021 bude komunální odpad vyvážen každých 14 dnů


Oznámení o zahájení řízení o vydání návrhu Změny č. 2 územního plánu Nové Hutě
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí v obci Nové Hutě pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Informace o plánovaných ostávkách dodávky elektrické energie eg.d.
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Nové Hutě
Stanovení počtu členů okrskové volební komise
Záměr prodeje části pozemku č. 1219/9 k.ú. Nové Hutě
Nedostatečně identifikovaní vlastníci podle ÚZSVM
Aktualizace informací k ÚP
OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
LETÁKY KE COVIDU 19
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy


ÚŘEDNÍ DESKA - archiv změn