ÚŘEDNÍ DESKA
Poplatky za svoz odpadů v roce 2024
ODVOZ ODPADU od 12.06.2024
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, kterou zastupuje ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., IČO 25185969, Katovická
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, kterou zastupuje ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., IČO 25185969, Katovická
Pozvánka na 11 ZO obce Nové Hutě 26.06.2024 od 15:00
Návrh na zahájení řízení, výzva zúčastněné osoby
Veřejná vyhláška - Stanovení ochranného pásma vodního zdroje
Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 07.06. – 08.06.2024

Výsledky hlasování za územní celky


Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 7. a 8. června 2024
Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 2024
Informace finančního úřadu občanům

Finanční úřad pro Jihočeský kraj České Budějovice
Mánesova 1803/3a dne 10.04.2024
371 87 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Čj.: 701663/24/2200-11530-304688

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"daňový řád"), oznamuje, že
ode dne 15.04.2024 do dne 15.05.2024
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihočeský kraj
ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin

po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 700714/24/2200-11530-304688,
jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.


Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 07. a 08.06.2024
Informace finančního úřadu občanům

V polovině roku 2023 došlo ve Vimperku ke zrušení územního pracoviště finančního úřadu. Finanční správa tehdy slíbila, že v lednu a březnu bude ve Vimperku veřejnosti poskytovat služby související s podáváním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí (leden) a k dani z příjmů fyzických osob (březen), na které je místní veřejnost z předchozích let zvyklá. Tento slib Finanční správa nyní plní. V přiložených souborech jsou všechny potřebné informace k lednovým 'výjezdům' do Vimperka a také avízo výjezdů březnových.


Informace finančního úřadu občanům

V polovině roku 2023 došlo ve Vimperku ke zrušení územního pracoviště finančního úřadu. Finanční správa tehdy slíbila, že v lednu a březnu bude ve Vimperku veřejnosti poskytovat služby související s podáváním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí (leden) a k dani z příjmů fyzických osob (březen), na které je místní veřejnost z předchozích let zvyklá. Tento slib Finanční správa nyní plní. V přiložených souborech jsou všechny potřebné informace k lednovým 'výjezdům' do Vimperka a také avízo výjezdů březnových.


Cena vodného od 1.1.2024 - dodavatel EkoRašelina s. r. o.
Rozpočet na rok na 2024 - návrh
Vydání územního plánu po změně č. 1 č.2 úplné znění
Vydání Změny č.2 územního plánu Nové Hutě a Úplné znění územního plánu Nové Hutě po Změně č.2
Řád veřejného pohřebiště - Nové Hutě
Informace o plánovaných ostávkách dodávky elektrické energie eg.d.
ÚŘEDNÍ DESKA - archiv změn