ÚŘEDNÍ DESKA
Poplatky za svoz odpadů v roce 2024
ODVOZ ODPADU od 27.12.2023
Železňák
Informace finančního úřadu občanům

V polovině roku 2023 došlo ve Vimperku ke zrušení územního pracoviště finančního úřadu. Finanční správa tehdy slíbila, že v lednu a březnu bude ve Vimperku veřejnosti poskytovat služby související s podáváním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí (leden) a k dani z příjmů fyzických osob (březen), na které je místní veřejnost z předchozích let zvyklá. Tento slib Finanční správa nyní plní. V přiložených souborech jsou všechny potřebné informace k lednovým 'výjezdům' do Vimperka a také avízo výjezdů březnových.


Informace finančního úřadu občanům

V polovině roku 2023 došlo ve Vimperku ke zrušení územního pracoviště finančního úřadu. Finanční správa tehdy slíbila, že v lednu a březnu bude ve Vimperku veřejnosti poskytovat služby související s podáváním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí (leden) a k dani z příjmů fyzických osob (březen), na které je místní veřejnost z předchozích let zvyklá. Tento slib Finanční správa nyní plní. V přiložených souborech jsou všechny potřebné informace k lednovým 'výjezdům' do Vimperka a také avízo výjezdů březnových.


Cena vodného od 1.1.2024 - dodavatel EkoRašelina s. r. o.
Zimní údržba komunikací a parkovišť 2023/2024

V příloze žádost pro zájemce o provádění zimní údržby v obci.


Rozpočet na rok na 2024 - návrh
Vydání územního plánu po změně č. 1 č.2 úplné znění
Vydání Změny č.2 územního plánu Nové Hutě a Úplné znění územního plánu Nové Hutě po Změně č.2
Řád veřejného pohřebiště - Nové Hutě
Informace o plánovaných ostávkách dodávky elektrické energie eg.d.
ÚŘEDNÍ DESKA - archiv změn