Územní plán obce
Obsah změny ÚP Nové Hutě č.3
Územní plán obce Nové Hutě
Změny č.2 územního plánu Nové Hutě - aktualizace
ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY

správního obvodu obce s rozšířenou působností Vimperk


ÚZEMNÍ PLÁN OBCE NOVÉ HUTĚ 2018