Územní plán obce
Vydání územního plánu po změně č. 1 č.2 úplné znění
Obsah změny ÚP Nové Hutě č.3
Územní plán obce Nové Hutě
Změny č.2 územního plánu Nové Hutě - aktualizace
ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY

správního obvodu obce s rozšířenou působností Vimperk


ÚZEMNÍ PLÁN OBCE NOVÉ HUTĚ 2018