Územní plán obce
ÚZEMNÍ PLÁN

Využití ÚS krajiny ORP vimperk
schválil MěÚ Vimperk, dobor VÚP


ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY

správního obvodu obce s rozšířenou působností Vimperk


ÚZEMNÍ PLÁN OBCE NOVÉ HUTĚ 2018