ÚŘEDNÍ DESKA

Informace finančního úřadu občanům

Finanční úřad pro Jihočeský kraj České Budějovice
Mánesova 1803/3a dne 10.04.2024
371 87 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Čj.: 701663/24/2200-11530-304688

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"daňový řád"), oznamuje, že
ode dne 15.04.2024 do dne 15.05.2024
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihočeský kraj
ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin

po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 700714/24/2200-11530-304688,
jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dc5e5799-ee1e-422b-a582-856f83ada2b2.pdf 67.3 Kb
letak-dpfo-vimperk-brezen-2024389977876.pdf 148.4 Kb