rampouchy

Obec Nové Huťe

Czech POINT

CzechPOINT@office

CzechPOINT@office - Agendy pro vnitřní použití na úřadech

Rozhraní CzechPOINT@office je vytvořeno pro potřeby samotného úřadu. Jeho obsahem jsou agendy, které vykonávají úřady a orgány veřejné moci pro výkon své působnosti. Rozhraní CzechPOINT@office je součástí stávajícího systému Czech POINT. Lze však k němu získat samostatný přístup.

 

Dosud byl CzechPOINT@office představován "vnitřním Czech POINTem", který umožňoval vystavování výpisů a opisů z Rejstříku trestů v rámci vyřizování správních agend.

V současnosti ke stávajícím službám CzechPOINT@office patří:

- výpis a opis z rejstříku trestů z moci úřední

- autorizovaná konverze z moci úřední

- agendy matriky

- agendy ohlašovny

- agendy soudy.

Služby CzechPOINT@office jsou postupně rozšiřovány. Orgány veřejné moci mají ze zákona přístup ke konkrétním agendám a v rámci identitního prostoru Czech POINT jsou reprezentovány tzv. skupinami. Nastavení přístupu každé skupiny ke konkrétní agendě CzechPOINT@office musí být provedeno Správcem centrály dle stanovených pokynů Ministerstva vnitra. Zodpovědnost za nastavení oprávnění jednotlivých osob v rámci skupiny je zcela na administrátovi skupiny.

 

Zřízení přístupu do CzechPOINT@Office

 

Subjekty, které v současnosti neprovozují kontaktní místo veřejné správy (Czech POINT) získají přístup k agendám CzechPOINT@office po vyplnění formuláře, kde zaškrtnou sekci žádosti o přístup k autorizované konverzi z moci úřední. Formulář je třeba podepsat kvalifikovaným elektronickým podpisem oprávněné osoby. Popřípadě vytisknout a následně opatřit podpisem oprávněné osoby a zaslat na adresu Ministerstvo vnitra ČR, odbor rozvoje služeb a projektů eGovernment, náměstí Hrdinů 1643/3, 140 21 Praha 4.

 

Na základě formuláře bude subjetku přidělen správce skupiny s oprávněním vytvářet v systému další uživatele a přidělovat jim roli konverze z moci úřední. Takovým uživatelům bude pak zobrazen po přihlášení do systému formulář, který provede uživatele samotnou autorizovanou konverzí.

 

Autorizovaná konverze z moci úřední

 

Autorizovaná konverze z moci úřední v rámci projektu CzechPOINT@office přináší jednotné rozhraní pro zajištění konverzí (ověření atributů digitálního dokumentu, opatření digitálního dokumentu časovou značkou, atd.) pro další zpracování u úředníků, kteří mají oprávnění autorizovanou konverzi provádět. Zároveň může každý úředník verifikovat dokumenty vzniklých konverzí v Centrální evidenci ověřovacích doložek. Autorizovaná konverze z moci úřední prostřednictvím CzechPOINT@office je hotové, garantované řešení, které je pro všechny orgány veřejné moci k dispozici zdarma, a to včetně zajištění služby časového razítka a zajištění centrálně vedené evidence konverzí, ke které má orgán veřejné moci přístup prostřednictvím administrátora své skupiny.

 

Agendy matriky, ohlašovny a soudy

 

V souvislosti s novelou zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, nastala povinnost pro všechny matriční úřady, ohlašovny a soudy hlásit všechny změny v matričních událostech přímo do Informačního systému evidence obyvatel a to právě prostřednictvím formulářů umístěných v rozhraní CzechPOINT@office.

Dnes je: 23.01.2018

Svátek slaví: Zdeněk

Aktuality

14_ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZO NOVÉ HUTĚ
ze dne 20. prosince 2017
více
ZÁBÁVNÍ PYROTECHNIKA NA ŠUMAVU NEPATŘÍ
novela zákona č. 114, která je platná od 1. června letošního roku, zakazuje používání zábavní pyrotechniky na celém území národních parků České republiky.
více
FINANČNÍ SPRÁVA
více

Výběr z galerie

rekonstrukce-hrbitova