Profil zadavatele
OPRAVA CYKLOSTEZKY NOVÉ HUTĚ - PLÁNĚ

Smlouva o dílo mezi objednatelem (obec Nové Hutě) a zhotovitelem (Silnice Klatovy a.s.)


PŘÍSTUPOVÁ CESTA PRO BYTOVOU VÝSTAVBU NOVÉ HUTĚ

Smlouva o dílo mezi objednatelem (obec Nové Hutě) a zhotovitelem (STRABAG a.s.)


OBEC NOVÉ HUTĚ - DĚTSKÉ HŘIŠTĚ H1 A H2

Smlouva o dílo mezi objednatelem (obec Nové Hutě) a zhotovitelem (LUNA PROGRESS, s.r.o.)